Hizmetler

HAZIR BETON

Beton; çimento, beton agregası(kum, çakıl, kırma taş), su ve katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik ve akıcı kıvamda olup şekil verilebilen zamanla çimentonun hidratasyonu sebebiyle katılaşıp, istenilen şekli alarak sertleşen kompozit bir yapı malzemesidir.

Sağlıklı kentleşme ve sağlam yapılaşmanın gerekliliklerinden biri olarak inşaat teknolojilerinin vazgeçilmez malzemesidir. Beton oluşturmada kullanılan katkı maddelerinin oranları; %75 agrega, %10 çimento,% 15 su olarak belirlenmelidir. Bazı zamanlarda, çimento ağırlığının %2’sinden fazla olmamak kaydı ile katkı maddesi ilave edilebilir. Betonu oluşturan malzemelerin belirli oranlarda bilgisayar kontrolüyle alınarak merkezi bir karıştırıcıda tamamen karıştırıldıktan sonra yerleştirileceği yere taze olarak götürülen betona, santral betonu veya hazır beton nedir. Hazır beton üretiminde, beton santralı, otomasyon sistemi ve trasmikser ana üretim unsurları oluşur. Genellikle Beton santralları bunkerli ve yıldızlı tipi olarak iki tiptir.

Otomasyon sistemi ise hazın betonun en önemli unsurlarından biridir. Otomasyon istenilen beton özelliklerine göre farklı beton karışım formüllerinin bilgisayar sistemine yüklenerek, kullanılan agrega, çimento, su ve katkı maddelerini miktarlarını alan beton hazırlama sistemidir. Bir hazır beton üretim sisteminde, malzemenin oranlanması, karışım ve üretim planlaması, stok kontrol, kamyon kantar sistemi, Trasmikser izleme, kaliteli kontrol laboratuarı raporları ve müşterinin kayıt arşivi gibi bilgiler otomasyonun birer parçası oluşturur. Trasmikser, kısacası beton taşımak için tasarlanmış 4, 6, 8 ve 10 m3 beton taşıma kapasiteli araçlardır. Trasmikserler taze betonu kullanılacağı yere betonun özelliğini bozmadan homojen olarak ulaşmasını sağlarlar.

Hazır Betonun Avantajları
Sertleşmiş beton özelliklerinin değişkenliği azalır. Beton santralinin ve agrega depolarının kurulmasına elverişli olmayan kalabalık yerleşim bölgesi ve şehirlerarası yollardaki şantiyelerde kullanımda kolaylık sağlar. Betonun kıvamı korunabilir. Küçük hacimli beton üretimi ve sürekli olmayan beton yerleştirilmesi için pratiktir.
Hazır betonun Trasmikser ile karıştırılması, uzun taşıma mesafesi için ideal olup, gecikmeden daha az etkilenir. Hareket halinde karıştırmada su, karıştırmanın başlamandan hemen önce miksere ilave edilmelidir. Hazır betonda aranan standartlar TS EN 206-1’dir. Beton çeşitleri, birim ağırlıklarına, basınç dayanımlarına ve üretildikleri yerlere göre birbirinde ayrılır ve farklıdır. Betonun önemli bir yapı malzemesi yapan özellikler; ekonomik olması, yüksek basınca karşı dayanıklı olması, çok düşük olan çekme dayanımının tasarım ve uygulamada çelik donatı ile dengelenebilmesi, dayanıklı olması, diğer yapı malzemelerine göre daha az enerji üretilebilmesi, şekil verilebilme kolaylığına sahip olması ve istenen her yerde üretilebilir olması olarak sayılabilir.